Publikowane materiały

Strona internetowa 

Strona internetowa jest powszechnym medium dla przedstawienia podstawowych usług oferowanych przez URS Holdings. Strona ta jest od czasu do czasu aktualizowana i dokładamy wszelkich starań, aby zamieszczone informacje były aktualne i rzetelne.

Jednakże URS Holdings nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie straty w działalności, usługach lub inne problemy związane z błędami lub brakami, które pojawiają się na tej stronie internetowej.

Uwaga

Strona zawiera usługę automatycznego tłumaczenia i mamy świadomość, że tłumaczenie z jednego języka na inny może być nieprecyzyjne, 
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących znaczenia czy treści, prosimy o kontakt z centralą URS Holdings na adres info@urs-holdings.com

Materiały drukowane

Materiały w formie wydruku sporządzone są dla ogólnych celów marketingowych oraz informowania potencjalnych użytkowników o usługach oferowanych przez grupę URS Holdings. Podobnie jak w przypadku strony internetowej, dokładamy wszelkich starań, aby materiały w momencie druku były aktualne i nie zawierały błędów.

URS Holdings nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie straty w działalności, usługach, lub inne problemy związane z błędami lub brakami, które pojawią się w tych materiałach.

Komunikacja i umowy

URS Holdings dokłada wszelkich starań, aby wszyscy Klienci byli informowani o wymaganiach na każdym etapie oferowanej usługi. Informacja ta zawarta jest w ofertach cenowych, które określają warunki oferowanej usługi/usług lub odnoszą się do innych, publicznie dostępnych informacji, jak np. tych zawartych na stronie internetowej. Pomimo wszelkich starań podejmowanych w celu zapewnienia, że warunki przedstawione w wyżej wymienionych ogłoszeniach nie zawierają błędów, URS Holdings nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie straty w działalności, usługach, lub inne problemy związane z takimi błędami.

Jeżeli Użytkownik/Klient uzna takie działanie za konieczne, prosimy o informację o wszelkich błędach wykrytych w naszych publikowanych materiałach do biura regionalnego lub centrali URS Holdings. Dołożymy wszelkich starań, by wyeliminować jakiekolwiek błędy.

Skontaktuj się z Nami...