Certyfikacja produktów CE

 
 

Wytyczne dotyczące oznakowania CE na produktach

Certyfikacja produktów CE

Oznakowanie CE jest wymagane w przypadku produktów eksportowanych do grupy 27 państw członkowskich...

 
 

Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób

Certyfikacja produktów CE

Koleje przeznaczone do przewozu osób oznaczają urządzenie składające się z kilku elementów zaproje...

 
 

Niskonapięciowe urządzenia elektryczne

Certyfikacja produktów CE

Wyposażenie elektryczne oznacza każde urządzenie przeznaczone do użytku przy napięciu znamionowym ...

 
 

Wyroby budowlane

Certyfikacja produktów CE

Produkt budowlany oznacza każdy wyrób wyprodukowany w celu trwałego spożycia podczas prac budowlan...

 
 

Urządzenia i systemy ochronne do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Atex)

Certyfikacja produktów CE

Urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem to maszyny, aparatura, urządzenia stacj...

 
 

Materiały wybuchowe do użytku cywilnego

Certyfikacja produktów CE

Znaki CE są używane w przypadku takich materiałów wybuchowych, tj. materiałów i artykułów zalecany...

 
 

Znak CE dla kotłów wodnych

Certyfikacja produktów CE

Kotły na gorącą wodę to kotły opalane paliwami ciekłymi lub gazowymi o mocy znamionowej od 4 kW do...

 
 

Windy i wciągniki

Certyfikacja produktów CE

Windy lub urządzenia podnoszące są urządzenia służące określone poziomy posiadające kabinę lub pla...

 
 

Maszyny

Certyfikacja produktów CE

Maszyny i urządzenia maszynowe oznaczają: zespół połączonych części lub komponentów, z których co ...

 
 

Przyrządy pomiarowe

Certyfikacja produktów CE

Dyrektywa UE 2014/32 (MID) to dyrektywa Unii Europejskiej, która ma na celu harmonizację metrologi...

 
 

Wyroby medyczne

Certyfikacja produktów CE

Wyrób medyczny jest zdefiniowany w dyrektywie 93/42 / EWG jako: dowolne urządzenie, materiał lub i...

 
 

Wyroby medyczne aktywnego osadzenia

Certyfikacja produktów CE

"Aktywne urządzenie medyczne" oznacza każde urządzenie medyczne, którego działanie opiera się na ź...

 
 

Urządzenie medyczne do diagnostyki In Vitro

Certyfikacja produktów CE

"Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro" oznacza każde urządzenie medyczne będące odczynnikiem, od...

 
 

Wagi (nie automatyczne)

Certyfikacja produktów CE

Waga jest zdefiniowana jako przyrząd pomiarowy lub instrument służący do określania masy ciała pop...

 
 

Sprzęt radiowy i końcowe urządzenia telekomunikacyjne (R & TTE)

Certyfikacja produktów CE

Sprzęt radiowy oznacza produkt lub jego składnik zdolny do komunikowania się poprzez nadawanie i /...

 
 

Środki ochrony indywidualnej (PPE)

Certyfikacja produktów CE

Środki ochrony indywidualnej dotyczą rożnego rodzaju wyrobów chroniących użytkowników przed urazam...

 
 

Proste naczynia ciśnieniowe typu CE

Certyfikacja produktów CE

Prosty zbiornik ciśnieniowy oznacza każdy spawany zbiornik, który jest narażony na wewnętrzną śred...

 
 

Urządzenia ciśnieniowe

Certyfikacja produktów CE

Oznakowanie CE jest wymagane w przypadku produktów eksportowanych do grupy 27 państw członkowskich...

 
 

Rekreacyjne jednostki pływające

Certyfikacja produktów CE

Statek rekreacyjny oznacza każdy statek, niezależnie od środków napędowych, o długości kadłuba wyn...

 
 

Znakowanie CE dla zabawek

Certyfikacja produktów CE

"Zabawka" oznacza dowolny produkt lub materiał zaprojektowane lub wyraźnie przeznaczone do użytku ...

 
 

Urządzenia do spalania paliw gazowych CE

Certyfikacja produktów CE

Oznakowanie CE jest wymagane w przypadku produktów eksportowanych do grupy 27 państw członkowskich...

Skontaktuj się z Nami...