Zasady korzystania z przepisów dotyczących znaków i logotypów

Zasady korzystania z przepisów dotyczących znaków i logotypów

Jako zarejestrowany Klient, Podmiot lub Osoba nabywają Państwo prawo do wykorzystywania właściwego znaku (znaków) / logo (jednego lub kilku). Przed pobraniem swojego znaku (znaków) / logo (jednego lub kilku), - zob. stopka niniejszej strony, proszę zapoznać sięz poniższym regulaminem i zasadami dotyczącymi wykorzystania właściwego (właściwych) znaku (znaków) / logo (jednego lub kilku).

Regulamin dotyczący logo i zasady korzystania

Ponieważ Państwa organizacja posiada certyfikat i jest zarejestrowana w systemie, Państwa przedsiębiorstwo ma prawo do prezentowania tego faktu za pomocą logo (jednego lub kilku) na papierze firmowym, wizytówkach firmowych, w ulotkach i materiałach marketingowych (w tym na stronie internetowej) itp., jeśli spełnione zostaną niniejsze wymagania.

Wybór logo (jednego lub kilku) będzie zależeć od:
 
a) Normy (norm) lub standardu (w dalszej części tekstu tylko norma lub standard), na podstawie których Państwa organizacja posiada certyfikat/jest zarejestrowana.
b) Preferencji Państwa organizacji w zakresie designu i prezentacji.
 

Zasadniczo wybór logo, które są do dyspozycji w zależności od znaku (np. URS) jest następujący:
 
1. Logo znaku (np.. United Registrar of Systems Limited) - samo logo.
2. Logo, które ma symbolizować sam standard.
3. Logo United Registrar of Systems Limited z logo organu akredytującego, np. UKAS (logo ze znakiem zaznaczenia i koroną).
4. Logo United Registrar of Systems Limited - z logo w formie symbolu.
 
Uwaga: W przypadku niektórych systemów nie ma możliwości wyboru czterech wersji loga, np. w systemach nieakredytowanych
 

Przedstawiony zostanie tylko odnośnik do logo dla normy (norm), dla których Państwa organizacja posiada certyfikat / jest zarejestrowana.

Jeżeli Państwa certyfikat rejestracyjny ma logo UKAS Tick & Crown (proszę sprawdzić u podstawy certyfikatu), to Państwa organizacja jest uprawniona do wykorzystywania któregokolwiek z odpowiednich logo, które przedstawiają markę UKAS Tick & Crown.
 
Jednakże, jeżeli Państwa certyfikat nie posiada logo UKAS Tick & Crown, niedopuszczalne jest wykorzystywanie żadnego logo przedstawiającego markę Tick & Crown.
 
Należy pamiętać, że audytor (inspektor lub osoba oceniająca) jest zobowiązany przy każdej wizycie (lub ocenie) do kontroli wykorzystania logo, a w przypadku wykrycia wykorzystywania niepoprawnego logo lub wykorzystywania poprawnego logo w nieprawidłowy sposób, wniesiony zostanie zarzut dotyczący niezgodności z przepisami i zostaną Państwo poproszeni o usunięcie logo i zaprzestanie jego wykorzystywania. Ponadto, w przypadku wykrycia niepoprawnych odniesień do statusu certyfikacji lub mylące wykorzystanie dokumentów certyfikacyjnych, logo lub wiadomości, grupa URS Holdings może podjąć dalsze działania, w tym zawieszenie, cofnięcie certyfikacji, publikację przestępstwa,
a w razie konieczności również postępowanie sądowe.

W przypadku wykorzystania logo (jednego lub kilku), należy pamiętać, że istnieją zasady/regulamin ich wykorzystania, dostępny poniżej.

Regulamin
 
(I) (a) Logo nie może być wykorzystywane na produktach lub na opakowaniach produktów widocznych dla odbiorcy. Jedyny wyjątek dotyczy rodzajów logo 1,2 oraz 4 opisywanych powyżej, zawierający jasne sformułowanie towarzyszące logu (Logo nie może występować samodzielnie
i stwarzać wrażenia, że to produkt jest objęty certyfikatem / jest zatwierdzony), iż: „Niniejsze logo potwierdza, że organizacja posiada wdrożony system zarządzania w celu zapewnienia zgodności ze standardem systemowym”
(I) (b) Logo nie może być wykorzystywane w badaniach laboratoryjnych, raportach kalibracyjnych lub sprawozdaniach z kontroli (jeżeli Klient nie posiada certyfikatu ROSP - w razie wątpliwości należy zwrócić się do wybranego oddziału i zweryfikować konkretne kryteria).
(II) (a) Niedozwolone jest składanie jakichkolwiek mylących deklaracji dotyczących certyfikacji, a w przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji, należy zmienić wszystkie materiały promocyjne.
(II) (b) Nie wolno wykorzystywać ani pozwolić na wykorzystanie dokumentu certyfikacyjnego ani jakiejkolwiek jego części w mylący sposób,
tj. logo (jednego lub kilku) można wykorzystywać wyłącznie w połączeniu z nazwą i miejscem uzyskania certyfikacji/rejestracji.
(II) (c) W przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu (certyfikatów), należy zaprzestać wykorzystania wszelkich materiałów promocyjnych (w wersji papierowej i/lub elektronicznej), które zawierają jakiekolwiek odniesienia do certyfikacji.
(II) (d) Nadużycie znaku akredytacji i/lub logo certyfikacyjnego może być przyczyną cofnięcia Pana/i certyfikacji, co oznacza, że certyfikacja dotyczy wszystkich działań, które są poza zakresem certyfikacji.
(II) (e) Nie należy wykorzystywać swojego certyfikatu w sposób, który dyskredytuje grupę ROS i/lub system certyfikacji lub może doprowadzić do utraty zaufania publicznego.
(III) W przypadku logo typu 1, 2 i 4, logo może być dowolnej wielkości i koloru.
(IV) W przypadku logo typu 3 obowiązują następujące konkretne zasady dot. wykorzystania logo na podstawie właściwego organu akredytacyjnego:
 
W przypadku certyfikatów akredytacyjnych UKAS znak akredytacji powinien być prezentowany w następujący sposób:
 
a. W jednym kolorze, który powinien być w dominującym kolorze dokumentu.
b. W wielkości nie mniejszej niż 20 mm i znak nie powinien być większy od logo organu certyfikacyjnego (np. URS), wykorzystywanego
w połączeniu z logo UKAS.
c. W taki sposób, aby nie dochodziło do wypełnienia.
d. Bez degradacji/zakłócenia rozmiaru logo.
e. Wśród przedstawionych wzorów znaku - znaków w przekreślonej postaci nie wolno wykorzystywać.

W przypadku certyfikatów akredytacyjnych NABCB znak akredytacji powinien być prezentowany w następujący sposób:
 
a. W szaro-czarnej kombinacji kolorów zgodnie z wzorem.
b. Wielkość znaku nie powinna być mniejsza niż 15 mm x 12 mm, a w przypadku reprodukcji w mniejszym rozmiarze ze względu
na ograniczenia przestrzenne, logo musi być czytelne bez wypełnionej przestrzeni i liter i musi zachować te same proporcje wielkości.
 
(V) Można wykorzystywać tyle logo, do ilu posiadane jest prawo, jeżeli logo odnoszą się do certyfikowanej/rejestrowanej normy(certyfikowanych/rejestrowanych norm).
(VI) Wszelkie wykorzystywane logo muszą zawierać odniesienie do numeru certyfikatu w dolnej części logo, gdzie jest podany.
 
W przypadku certyfikatów akredytacyjnych DAC znak akredytacji powinien być prezentowany w następujący sposób:
 
Samochody firmowe:
 
Logo może być wykorzystywane na samochodzie firmowym (samochodach firmowych), należy jednak pamiętać, że nie wolno wykorzystywać żadnego logo, które ma w sobie logo organu akredytacyjnego (logo typu 3).
 
Pobierz Logo
 
Postępuj według instrukcji:

Aby uzyskać dostęp do logo, wpisz swój numer certyfikatu w pełnym formacie (np. 12345 / A / 0009 / UK / XX) i kliknij przycisk Enter

Numer certyfikatu:

Skontaktuj się z Nami...