Nadzór budowlany nad zakładami przemysłowymi

W skrócie

Niezależny nadzór budowlany jest kluczowym elementem realizacji przedsięwzięcia w procesie pomyślnego zakończenia budowy. Zapewnia wykonanie działań zgodnie z wyznaczonym terminem przez Zlecającego, z zachowaniem określonego budżetu i ścisłą kontrolą wykonawców z uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa higieny pracy.

Szczegółowy opis

Proponujemy wsparcie w następujących obszarach:

• Dobór doświadczonych specjalistów, którzy są stale obecni w miejscu prowadzonych prac;
• NDT & Spawania;
• HS & E;
• Montaż specyficznych urządzeń mechanicznych i elektrycznych;
• Nadzór prac budowlanych takich jak: wykopywanie, betonowanie, uziemienie;
• Zapewnienie zgodności prowadzonej dokumentacji i pozwoleń na budowie;
• Weryfikacja i kontrola zamawianych materiałów oraz produktów
• Nadzór nad działalnością i kwalifikacjami pracowników wykonujących czynności budowlane, badania nieniszczące, okablowanie itp.
• Zmniejszenie ryzyka technicznego;
• Zapewnienie zgodności z systemami zarządzania jakością, prawa budowlanego i firm ubezpieczeniowych.

Dlaczego Nadzór budowlany nad zakładami przemysłowymi?
  • Zarządzanie ryzykiem, zwiększanie zysków i wypełnianie zobowiązań: poprzez indywidualne lub zintegrowane rozwiązania dla każdego aspektu łańcucha dostaw;
  • Minimalizowanie błędów technicznych podczas budowy poprzez ciągły nadzór;
  • Zapewnienie, że wszystkie wykonane prace są zgodne z dokumentacją techniczną i pozwoleniami na budowę;
  • Przestrzeganie norm, obowiązujących przepisów budowlanych i norm jakościowych;

Skontaktuj się z Nami...