GMP+FSA

W skrócie

Standard GMP+ FSA przeznaczony jest dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i/lub handlem i/lub magazynowaniem pasz oraz firm transportowych i spedycyjnych surowców rolnych i spożywczych (transport drogowy, wodny itd.), producentów i dystrybutorów karmy dla zwierząt domowych, laboratoriów analizujących pasze.

Szczegółowy opis

Sektor spożywczy Unii Europejskiej reguluje liczne standardy higieniczne, tworzące podstawy gwarancji jakości produktów końcowych. Standard GMP+ FSA zapewnia bezpieczeństwo pasz dla zwierząt, będących podstawowym produktem w łańcuchu rolno-spożywczym.
Skrót GMP+ FSA oznacza Good Manufacturing Practises (Dobrą Praktykę Produkcyjną) oraz Feed Safety Assurance (Gwarancję Bezpieczeństwa Pasz). System gwarancji jakości ma zastosowanie w całym łańcuchu paszowym, począwszy od upraw, przez produkcję pasz oraz ich handel, magazynowanie, przeładunek, transport, aż po analizy laboratoryjne. Certyfikacja GMP+ FSA obejmuje część wymogów HACCP oraz ISO 9001/ISO 22000.
Podstawą standardu są zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej (GMP / GHP), analiza zagrożeń i określenie krytycznych punktów kontroli (HACCP) oraz wymagania legislacyjne prawa paszowego/spożywczego UE.

Certyfikowana firma może prezentować w swoich materiałach promocyjnych posiadany certyfikat jak i bezpłatnie korzystać z logo certyfikatu URS.

Dlaczego GMP+FSA?
  • Uproszczenie międzynarodowego handlu surowcami
  • Spełnienie wymogów partnerów zagranicznych
  • Jednoznaczna identyfikacja i potwierdzenie jakości zdrowotnej pasz
  • Gwarancja jakości i spełnienia wymogów zdrowotnych odbiorców
  • Gwarancja bezpieczeństwa produktu potwierdzona przez niezależną stronę trzecią
  • Efektywne zarządzanie procesami wewnętrznymi i stworzenie stabilnych podstaw procesów decyzyjnych
  • Zwiększenie zaufania państwowych organów kontrolnych

Skontaktuj się z Nami...