Certyfikowane laboratoria rejestrowane w GMP+ przez URS Polska

10-01-18

Firmy certyfikowane w zakresie GMP+ FSA B1, B1.2, B2 lub B3 po terminie 01 lipca 2019 roku będą mogły korzystać jedynie z Laboratoriów Rejestrowanych GMP+ przy wykonywaniu analiz krytycznych substancji skażających.

GMP+ International poinformowało o podjęciu decyzji o uruchomieniu programu Laboratoriów Rejestrowanych w GMP+. Rzetelne analizy laboratoryjne są nadrzędnym elementem dla wiarygodnego oraz mocnego łańcucha paszowego. Każda analiza powinna być przeprowadzona dogłębnie, a wyniki powinny być precyzyjne i szczegółowe.

Uwaga

Od 1 lipca 2019 roku, laboratoria, które zajmują się badaniem krytycznych substancji skażających:

  • aflatoksyną B1,
  • dioksynami/dioksynopodobnymi
  • PCBs/niedioksynopodobnymi PCBs, 
  • metalami ciężkimi, 
  • pestycydami,

będą mogły zadecydować, które substancje skażające zgłoszą do rejestracji oranizacji GMP+. W związku z tym muszą spełniać następujące kryteria efektywności dla jednej lub kilku substancji: 

  • LOQ (granica oznaczalności), 
  • powtarzalność, 
  • obiektywność, 
  • niepewność pomiaru.

Laboratoria już mogą ubiegać się o członkostwo w programie Zarejestrowanych Laboratoriów GMP+ od 01 czerwca 2018 roku za pośrednictwem URS Polska, jako jednostka certyfikująca posiadamy uprawnienia do przeprowadzania audytów opartych na analizie dokumentacji w tym zakresie.

Zapraszamy do współpracy

Więcej informacji znajdziecie Państwo w linku poniżej:

https://www.gmpplus.org/pl/certification/gmpplus-certified-companies/registered-laboratories-program/

Skontaktuj się z Nami...