ISO 45001

W skrócie

Międzynarodowa norma ISO 45001 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy. Certyfikacja ISO 45001 jest przeznaczona dla wszystkich branż działalności gospodarczej. ISO 45001:2018 wkrótce zastąpi OHSAS 18001:2007, zmiany będą obejmowały cały system bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegółowy opis

W wyniku certyfikacji dochodzi do optymalizacji rozwiązań systemu BHP i reguł, zapobiegania urazom oraz określenia jednoznacznie odpowiedzialności pracowników w zakresie BHP.
Standard ten wyznacza ramy dla organizacji zarządzania bezpieczeństwem personelu i higieną pracy. Standard OHSAS 18001 wpływa na rzecz poprawy i higieny pracy. Certyfikacja potwierdza, że firma koncentruje się na rozwoju zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy poprzez rozwiązywanie problemów, takich jak zapobieganie urazom i definiowanie jasnych obowiązków pracowników.

Certyfikowana firma może prezentować w swoich materiałach promocyjnych posiadany certyfikat jak i bezpłatnie korzystać z logo certyfikatu URS.

Dlaczego ISO 45001?
  • Usprawnienie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Gwarancja spełnienia wszystkich wymogów ustawowych
  • Rozszerzona ochrona zdrowia pracowników
  • Zapobieganie wypadkom i przypadkowym zdarzeniom
  • Zmniejszenie kosztów związanych z urazami
  • Tworzenie statusu odpowiedzialnego biznesu

Skontaktuj się z Nami...