Polityka

Oświadczenie o polityce 

URS Holdings Group obejmuje:

  1. Usługi przyjazne dla użytkownika, uprzejme i wydajne.
  2. Zapewnienie, że usługi są pragmatyczne w ich podejściu i przynoszą korzyści Klientowi, gdy tylko jest to możliwe.
  3. Zapewnienie, że oferowane usługi są po konkurencyjnych cenach.
  4. Utrzymanie lub rozszerzenie akredytowanych usług, gdy zapotrzebowanie Klienta wymaga takiej akredytacji.

Cele i zadania grupy:

Intencje i cele grupy nie uległy zmianie od czasu założenia firmy i są następujące:

  1. Być międzynarodowym dostawcą usług zarządzania ryzykiem, które dotyczą działań takich jak certyfikacja i inspekcja.
  2. Oferować szeroki zakres w ramach wyżej wymienionych działań usługowych, staramy się być punktem kompleksowej obsługi dla Klientów.
  3. Oferować usługi w sposób uczciwy poprzez wykazanie akredytacji przez właściwe organy wyznaczone przez państwo.

Uwagi dla Klientów

W zgodzie z naszymi zasadami i celami wspieramy zasady akredytacji, aby upewnić się, że to, co robimy opiera się na uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym zasadach rejestratora, a my jesteśmy dumni z przejrzystości w sposobie pracy. 

Niektórzy rejestrujący lub jednostki certyfikujące nie posiadają żadnej formy akredytacji, albo nie mają akredytacji uznanej międzynarodowo przez rządy lub wyznaczone przez nie jednostki. 

Zawsze należy sprawdzić, czy rejestrator lub jednostka certyfikująca, którą Państwo wybiorą, jest właściwym organem, akredytowanym i jest członkiem Międzynarodowego Forum Akredytacji (International Accreditation Forum - IAF) i sygnatariusza umowy wielostronnej (MLA).

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z United Kingdom Accreditation Service (UKAS) i zwrócić uwagę na przykłady takich ostrzeżeń od rządu brytyjskiego - patrz ich ogłoszenia przez BIS, który na takiego zawiadomienia dotyczy, wraz z następującymi liniami: 

BIS ponadto ostrzegł przedstawiciela organizacji certyfikujących w Wielkiej Brytanii, że: 

"Akredytację" (Zjednoczone Królestwo) można uzyskać tylko na mocy brytyjskich przepisów o akredytacji United Kingdom Accreditation Service (UKAS). 

Dlatego każda organizacja, która twierdzi, że jest akredytowana w rozumieniu przepisów prawa, jeżeli nie jest akredytowana, to może być winna wykroczenia zgodnie z prawem o ochronie handlu przed wprowadzającą w błąd marketingu r. 2008 (Statutory Instrument 2008/1276).

Organy certyfikujące lub reprezentujące organizacje powinny zgłaszać te przypadki w pierwszej instancji do Standardów Handlowych lub Biura Sprawiedliwego Handlu.

Skontaktuj się z Nami...